VIDEO

YouTube pPoster

Fragmenty widowiska „PIOTRUŚ PAN” wieńczącego VII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne "Radosne Serca", Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, lipiec 2016, materiał Expressu Bydgoskiego


YouTube pPoster

rozpoczęcie widowiska wieńczącego VII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca”, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, lipiec 2016, materiał udostępniony przez Bydgoszcz Nasze Miasto


YouTube pPoster

Region pełen lata 01.09.2016 TVP3 Telewizja Polska


YouTube pPoster

Fragmenty widowiska KAMA wieńczącego VI Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne "Radosne Serca", Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, lipiec 2015.