Idea

Ogólnopolskie Warsztaty „Radosne Serca” organizowane przez Fundację Nowe Pokolenie z Bydgoszczy to interdyscyplinarny projekt, za sprawą którego rokrocznie 40 utalentowanych artystycznie dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat z całej Polski ma możliwość rozwoju swoich pasji i umiejętności pod okiem wybitnych specjalistów.

Główną ideą przedsięwzięcia jest przede wszystkim wyrównywanie szans w dostępie do edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań artystycznych młodych ludzi, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do różnorodnych działań twórczych.

Intensywne warsztaty prowadzone są w 10 osobowych grupach malarskiej, tanecznej, teatralnej i wokalnej. Dodatkowo całość wzbogacaj zaproszeni goście ze wszystkich dziedzin artystycznych, zajęcia artystyczne przygotowane przez bydgoskich partnerów kulturalnych oraz wycieczki kulturoznawcze i warsztaty z mediami.

Przedsięwzięcie pozwala na integrację i aktywizację młodych ludzi z różnych środowisk i stanowi dowód na to, że bariery są wyłącznie wytworem naszej wyobraźni. Te warsztaty utwierdzają w przekonaniu, że trudności są po to, by je pokonywać. A wspólnym mianownikiem jest ogromna pasja i dążenie do rozwijania swoich umiejętności artystycznych.

Zwieńczeniem każdej edycji warsztatów jest widowisko w wykonaniu uczestników projektu wystawiane w Miejskim Centrum Kultury przed szeroką publicznością. Całość pracy uzupełnia prezentacja multimedialna oraz wernisaż prac plastycznych.

Rokrocznie projekt wspierają różne podmioty w postaci firm prywatnych, partnerów kulturalnych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych.