Organizatorzy

Fundacja „Nowe Pokolenie” to organizacja pożytku publicznego o charakterze non – profit działająca na terenie Bydgoszczy od 12 lat. Misją jej działania jest edukacja dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury, szczególnie wśród osób o utrudnionym starcie w przyszłość. Fundacja realizuje rocznie we współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, miejskimi i podmiotami biznesowymi kilkanaście dużych projektów spełniających te cele. Poza Ogólnopolskim Festiwalem „Radosnych Serc”, najważniejszym przedsięwzięciem są Ogólnopolskie Warsztaty „Radosne Serca”, które pozwalają utalentowanej młodzieży na udział w dwutygodniowych, bezpłatnych warsztatach artystycznych prowadzonych przez profesjonalnych twórców i zakończonych specjalnie reżyserowanym widowiskiem.

Fundacja „Nowe Pokolenie” prowadzi ponadto całoroczną działalność w postaci:

Przedszkola „Przedszkolna Chatka”  

Domu Edukacji Kulturalnej „Regnum” 

jedynej w Bydgoszczy kawiarni dla rodziców z dziećmi „Kogel Mogel” 


Marek Maciejewski
Prezes Fundacji „Nowe Pokolenie”

Joanna Dobska
Dyrektor Fundacji „Nowe Pokolenie”